Qqberci Pécéje Ami ma eszembe jutott...
2014.03.02.


Ezt itt lent
piszkálhatod...Zenebolt

Magamról

Zenebolt
Írj nekem!

  

       Város a semmi közepén: Alice Springs. A legközelebbi város -
       bármerre is indulsz - legalább 1500 km-nyire van. Ez persze
       csak emeli az itteni központok fontosságát: az 1872 óta működő
       távíróállomásét, a "School in the air" iskoláét meg az 1928 óta
       működő Flying Doctors szolgálatét, amelyet John Flinn alapított.
       Róla emlékezik meg Ted Egan. The vision splendid (mp3, 2.1 M).

      
      

       A távírószolgálat - mint annyi más helyen - itt is előszös a vasúthoz
       tartozott, aztán a posta terjeszkedésével átkerült oda. A távirász
       átvette a postavagonból a feltehetőleg nem túl nagy számú küldeményt,
       feladta a feladnivalókat és két vonat között - ami akár pár nap is
       lehetett, elvégezte a kézbesítést is: "The fizzer" (mp3, 1.5 M).
      
       A hosszú vasútvonal mentén kialakuló településeken sajátos módon
        keveredtek - vagy éppen nem keveredtek - a bevándorlók:
                                                          The railway line (mp3, 2 M).